16 grudnia 2019

Kursy energetyczne – czy są przydatne w życiu?

Zwykle od osób niemających styczności z eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych nie wymaga się, aby miały stosowne uprawnienia, co nie oznacza, że kiedyś takie uprawnienia mogą się nie przydać.

Inaczej sprawy mają się w przypadku osób pracujących lub mających kontakt z takimi urządzeniami. Osoby takie mają wręcz obowiązek posiadania tych uprawnień, co zostało nałożone przez prawo.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej zawiera dokładnie wyróżnione prace, stanowiska oraz urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, dla których wymagane są odpowiednie kwalifikacje.

Osoby obsługujące urządzenia elektryczne oraz urządzenia ciepłownicze muszą uzyskać świadectwa kwalifikacyjne, które otrzymają, biorąc udział w kursach energetycznych. Kursy energetyczne to nic innego jak kurs, po którym otrzymuje się uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacji.

Świadectwa te to dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania danej pracy, przez określoną osobę na danym stanowisku.

Kursy energetyczne — rodzaje stanowisk pracy, na których są one potrzebne

Istnieją dwa rodzaje stanowisk pracy, na których konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, poprzedzonych kursami energetycznymi. Są to:

  • eksploatacji — stanowiska, gdzie wykonuje się prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
  • dozoru — stanowiska kierujące czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jeśli chcesz uzyskać świadectwo kwalifikacyjne, musisz zgłosić się do najbliższego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Energetyków, gdzie dostaniesz pełną informację na ten temat. Poza tym, aby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne, koniecznym jest pozytywny wynik egzaminu złożony przed komisją kwalifikacyjną.

SHARE:
EDUKACJA 0 Replies to “Kursy energetyczne – czy są przydatne w życiu?”
codeengineers